Zpět na seznam

DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Zveme vás na odborné školení, k problematice požární bezpečnosti, které se uskutěční v pátek 13.10., od 09.00 do 17.00 hodin v OC Futurum (před vstupem do multikina Cinestar). Program pro vás připravil Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje.

 

Hlavním tématem letošního ročníku je „Bezpečné provozování komínů a tepelných spotřebičů

Na Dni požární prevence se seznámíte s problematikou vybavování objektů zařízením autonomní detekce a signalizace (detektory požáru) a zařízením pro detekci nebezpečných plynů (zejm. metan a oxid uhelnatý). Připraveny jsou pro vás informace o požární bezpečnosti staveb, zkušenosti z prováděných kontrol a z vyšetřování požárů.

Pro děti budeme mít připraveny hasičské kvízy a soutěže o drobné ceny.

Pevné body programu:

09.30   předvedení detekce požáru – hlásiče a jejich instalace

10.30   bezpečné provozování komínů a tepelných spotřebičů

11.30   hasicí přístroje a jednoduché hasební prostředky

13.30   předvedení detekce požáru – hlásiče a jejich instalace

14.30   bezpečné provozování komínů a tepelných spotřebičů

15.30   hasicí přístroje a jednoduché hasební prostředky

 
 
Nenechte si nic ujítSledujte nás na sociálních sítích.